Elisa Gielen, directeur TinyEYE Europe en Karin Kalverboer, directeur Zorginnovatie Forum (ZiF) zetten hun handtekening onder hun partnerschap.

Het Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor structurele vernieuwingen in de zorg. Dat gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. Het ZIF probeert daar zo veel mogelijk burger-initiatieven bij te betrekken. Op deze manier wordt de zorg kwalitatief beter en goedkoper georganiseerd.

TinyEYE Europe

TinyEYE Europe levert online logopedie met inzet van games aan kinderen met spraakproblemen en/of taalachterstand,, en aan ouderen met chronische ziektes, zoals de ziekte van Parkinson, of met de ziekte dementie of na een beroerte.

Maatschappelijke innovatieagenda

Het ZiF en TinyEYE Europe hebben elkaar gevonden in hun maatschappelijke innovatieagenda.
De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen beter leren communiceren, op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen, effectieve ouderenzorg, en jeugd en preventie.
TinyEYE Europe en de partners van het ZiF zorgen samen voor innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten en dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

Inloggen
close slider