Partnership TinyEYE Europe en Zorginnovatie Forum

Partnership TinyEYE Europe en Zorginnovatie Forum

Elisa Gielen, directeur TinyEYE Europe en Karin Kalverboer, directeur Zorginnovatie Forum (ZiF) zetten hun handtekening onder hun partnerschap.

Het Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor structurele vernieuwingen in de zorg. Dat gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. Het ZIF probeert daar zo veel mogelijk burger-initiatieven bij te betrekken. Op deze manier wordt de zorg kwalitatief beter en goedkoper georganiseerd.

TinyEYE Europe

TinyEYE Europe levert online logopedie met inzet van games aan kinderen met spraakproblemen en/of taalachterstand,, en aan ouderen met chronische ziektes, zoals de ziekte van Parkinson, of met de ziekte dementie of na een beroerte.

Maatschappelijke innovatieagenda

Het ZiF en TinyEYE Europe hebben elkaar gevonden in hun maatschappelijke innovatieagenda.
De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen beter leren communiceren, op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen, effectieve ouderenzorg, en jeugd en preventie.
TinyEYE Europe en de partners van het ZiF zorgen samen voor innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten en dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

ehealthWEEK2017

Partnerbanner - wij doen mee! - 336x280
E-healthweek in Bibliotheek Stadskanaal

In het kader van de e-healthweek 2017 organiseert Bibliotheek Stadskanaal samen met TinyEYE op donderdag 26 januari een demonstratiemiddag Online logopedie.

Digitale toepassingen in de zorg bieden een legio aan mogelijkheden voor patiënten, preventie en het monitoren van gezondheid en psychische aandoeningen. Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt of voor hen kan betekenen. Daarom organiseren het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving samen met 211 partners uit heel Nederland voor het eerst de e-healthweek van 21 tot en met 27 januari. Tijdens deze week kunnen mensen zelf de mogelijkheden van e-health ervaren.

Demonstratie Online Logopedie
Donderdag 26 januari kunnen bezoekers in Bibliotheek Stadskanaal kennismaken met online logopedie.

– Wil je beter verstaanbaar spreken?
– Wil je nieuwe woorden leren?
– Heb je last van je stem?
– Heb je zorgen over de taalontwikkeling van je kind?

In de bibliotheek is van 13.00 uur tot 17.00 uur een logopediste van TinyEYE aanwezig voor vragen en advies.

TinyEYE Europe Winnaar Oranje Handelsmissiefonds 2016 !

Wij zijn ontzettend trots dat TinyEYE Europe is gekozen als winnaar van de Oranje Handelsmissiefonds 2016 !

Na een zorgvuldige selectie uit bijna 600 aanmeldingen, waarbij gekeken is naar ambitie, omzet, innovatiekracht, inspiratie voor andere ondernemers en de hulpvraag voor het Oranje Handelsmissiefonds, is het OHMF gekomen tot tien geselecteerde bedrijven. Het doet ons genoegen dat ons bedrijf behoort tot één van deze tien bedrijven. Wij worden door het OHMF gezien als een inspirerende innovatieve bedrijf !

Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd en zij zorgen op die manier ook voor groei en werkgelegenheid in Nederland; de afgelopen jaren is de export één van de weinige groeimotoren geweest van de economie.

Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat ondernemend Nederland blijft exporteren en actief groei zoekt buiten de landsgrenzen. Niet alleen nu, maar ook gericht op de toekomst. Het Oranje Handelsmissiefonds heeft tot doel om nog meer ondernemers te inspireren en te stimuleren om de stap naar het buitenland te zetten. Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van KLM, ING, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Inloggen
close slider