Partnership TinyEYE Europe en Zorginnovatie Forum

Partnership TinyEYE Europe en Zorginnovatie Forum

Elisa Gielen, directeur TinyEYE Europe en Karin Kalverboer, directeur Zorginnovatie Forum (ZiF) zetten hun handtekening onder hun partnerschap.

Het Zorg Innovatie Forum

Het Zorg Innovatie Forum zet zich in voor structurele vernieuwingen in de zorg. Dat gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen. Het ZIF probeert daar zo veel mogelijk burger-initiatieven bij te betrekken. Op deze manier wordt de zorg kwalitatief beter en goedkoper georganiseerd.

TinyEYE Europe

TinyEYE Europe levert online logopedie met inzet van games aan kinderen met spraakproblemen en/of taalachterstand,, en aan ouderen met chronische ziektes, zoals de ziekte van Parkinson, of met de ziekte dementie of na een beroerte.

Maatschappelijke innovatieagenda

Het ZiF en TinyEYE Europe hebben elkaar gevonden in hun maatschappelijke innovatieagenda.
De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen beter leren communiceren, op het langer zelfstandig thuis kunnen wonen, effectieve ouderenzorg, en jeugd en preventie.
TinyEYE Europe en de partners van het ZiF zorgen samen voor innovatieve oplossingen voor lastige knelpunten en dat leidt tot verrassende projecten en slimme samenwerkingen.

Persbericht: Biblionet Groningen en TinyEYE werken samen

Persbericht: Biblionet Groningen en TinyEYE werken samen

Groningen – Woensdag 30 januari 2019 ondertekenden Jacqueline Roelofs, manager Biblionet Groningen, en Paul Jenkins, CEO van TinyEYE Europe, in Bibliotheek Veendam de samenwerkingsovereenkomst die ervoor gaat zorgen dat online logopedie altijd en voor iedereen beschikbaar is.

Na de ondertekening werd er door wethouder Annelies Kleve online contact gelegd met de logopediste. Via de computer leerde logopediste Mila de wethouder hoe ze langzamer en duidelijker kan praten.

Online logopedielessen

TinyEYE levert online logopedie aan kinderen en volwassenen in Nederland en het buitenland. “Logopedie online werkt eigenlijk hetzelfde als logopedie in een logopediepraktijk. Cliënten zien de logopedist in beeld en cliënt en logopedist kunnen met elkaar praten. De logopedist oefent met behulp van digitale games de spraak en taal met de cliënt. De methodiek van TinyEYE is wetenschappelijk aangetoond effectief en efficiënt.”, aldus Elisa Gielen, directeur van TinyEYE.

Voor iedereen

Online logopedie is er voor iedereen die het nodig heeft. Voor kinderen met een taalachterstand of kinderen die moeite hebben met de uitspraak van woorden. Maar ook voor volwassenen die bijvoorbeeld na een beroerte problemen hebben met spreken en voor anderstaligen die de Nederlandse klanken als ui, eu en au lastig vinden. Online logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor jongeren tot 18 jaar zijn er geen bijkomende kosten, vanaf 18 jaar moet er rekening worden gehouden met het eigen risico.

In de bibliotheek

Binnenkort zijn de online logopedielessen van TinyEYE in Bibliotheek Delfzijl, Hoogezand, Stadskanaal en Veendam te volgen. Op termijn gaan meer bibliotheken volgen. Het is gemakkelijk en toegankelijk voor iedereen. De cliënt gaat in de bibliotheek achter de computer of laptop zitten, logt in en krijgt contact met de logopedist. Tijdens de ongeveer 20 minuten durende les worden allerlei oefeningen gedaan. De cliënt kan zelf beslissen hoe vaak hij komt. Er is altijd een medewerker van de bibliotheek aanwezig om te helpen. Manager Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen vertelt enthousiast: “Dit is een prachtige aanvulling op de programmering in onze bibliotheken. We bieden al diverse sociale en digitale cursussen, maar dit was er nog niet.”.

SNN subsidie ontvangen: De Online Logopedie Pre Diagnose test (OLPD test)

TinyEYE Europe heeft eind oktober 2018 subsidie van SNN ontvangen voor het ontwikkelen van de Online Logopedie Pre Diagnose Test (OLPDT)

De Online Logopedie Pre Diagnose Test (OLPDT) is een instrument om in kaart te brengen waar de knelpunten in de spraak-en taalontwikkeling liggen, en is een instrument om het proces van vroeg signalering efficiënter te maken.

ehealthWEEK2017

Partnerbanner - wij doen mee! - 336x280
E-healthweek in Bibliotheek Stadskanaal

In het kader van de e-healthweek 2017 organiseert Bibliotheek Stadskanaal samen met TinyEYE op donderdag 26 januari een demonstratiemiddag Online logopedie.

Digitale toepassingen in de zorg bieden een legio aan mogelijkheden voor patiënten, preventie en het monitoren van gezondheid en psychische aandoeningen. Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt of voor hen kan betekenen. Daarom organiseren het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving samen met 211 partners uit heel Nederland voor het eerst de e-healthweek van 21 tot en met 27 januari. Tijdens deze week kunnen mensen zelf de mogelijkheden van e-health ervaren.

Demonstratie Online Logopedie
Donderdag 26 januari kunnen bezoekers in Bibliotheek Stadskanaal kennismaken met online logopedie.

– Wil je beter verstaanbaar spreken?
– Wil je nieuwe woorden leren?
– Heb je last van je stem?
– Heb je zorgen over de taalontwikkeling van je kind?

In de bibliotheek is van 13.00 uur tot 17.00 uur een logopediste van TinyEYE aanwezig voor vragen en advies.

TinyEYE Europe Winnaar Oranje Handelsmissiefonds 2016 !

Wij zijn ontzettend trots dat TinyEYE Europe is gekozen als winnaar van de Oranje Handelsmissiefonds 2016 !

Na een zorgvuldige selectie uit bijna 600 aanmeldingen, waarbij gekeken is naar ambitie, omzet, innovatiekracht, inspiratie voor andere ondernemers en de hulpvraag voor het Oranje Handelsmissiefonds, is het OHMF gekomen tot tien geselecteerde bedrijven. Het doet ons genoegen dat ons bedrijf behoort tot één van deze tien bedrijven. Wij worden door het OHMF gezien als een inspirerende innovatieve bedrijf !

Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd en zij zorgen op die manier ook voor groei en werkgelegenheid in Nederland; de afgelopen jaren is de export één van de weinige groeimotoren geweest van de economie.

Het is in ons aller belang ervoor te zorgen dat ondernemend Nederland blijft exporteren en actief groei zoekt buiten de landsgrenzen. Niet alleen nu, maar ook gericht op de toekomst. Het Oranje Handelsmissiefonds heeft tot doel om nog meer ondernemers te inspireren en te stimuleren om de stap naar het buitenland te zetten. Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van KLM, ING, MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Inloggen
close slider