Digitale logopedie helpt laaggeletterdheid voorkomen

13 NOVEMBER 2020

De logopedisten van TinyEYE helpen om laaggeletterdheid te voorkomen. Dit doen zij door het online signaleren van spraak- en taalproblemen bij kinderen met een online scan. Bij de ouders van deze kinderen probeert de logopedist te herkennen of er mogelijk sprake kan zijn van laaggeletterdheid. Het is een belangrijke factor bij laaggeletterdheid dat taalproblemen niet of te laat worden gesignaleerd.

VROEGTIJDIGE SIGNALERING Er zijn verschillende oorzaken voor taalachterstand, waaronder blootstellingsachterstand. Zo’n tekort aan taalaanbod en –stimulering komt veel voor bij kinderen met laaggeletterde ouders. Een achterstand kan echter ook ontstaan door een stoornis in de hersenen Dit is een veel voorkomende aandoening die vaak te laat of niet wordt herkend en wordt verward met een taalachterstand. Hierdoor ontbreekt de juiste aanpak en ontwikkelen kinderen leerproblemen op school. Voor alle gevallen geldt dat taalproblemen die niet op tijd worden opgemerkt en met de juiste behandeling of voldoende taalaanbod worden ondervangen, gevolgen kunnen hebben voor de geletterdheid van het kind op latere leeftijd. Elisa Gielen: “Bij geen of te late signalering van een taalachterstand zal een grote groep kinderen op alle fronten gaan achterlopen. Deze kinderen komen op een lager schoolniveau terecht en hebben later minder kansen op werk. Dit leidt tot maatschappelijke uitsluiting en afhankelijkheid, omdat taalvaardigheid nauw verbonden is met tal van andere vaardigheden.”

MINDER TAALVAARDIG Naast het belang van vroegtijdige signalering is logopedische behandeling heel belangrijk. Daarom werken de logopedisten van TinyEYE met de online scan die ze afnemen op scholen op de leeftijd van 4-5 jaar. Daarna bieden de logopedisten online of digitale logopedie aan. Het grote voordeel is dat alle kinderen nu logopedie kunnen krijgen en niet afhankelijk zijn van hun ouders om naar een logopediepraktijk te moeten gaan. Daarnaast wordt er gewerkt met digitale spraak en taalgames die op maat gemaakt worden en gratis thuis geoefend kunnen worden. De vooruitgang wordt voortdurend gemonitord. Onder de 16 jaar kun je constateren dat als kinderen minder taalvaardig zijn, niet direct het label ‘laaggeletterdheid’ gebruikt wordt. Dat moet je ook niet willen,. “Bij kinderen met alleen een taalachterstand kan door voldoende taalaanbod laaggeletterdheid voorkomen worden. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of dyslexie hebben al problemen met geletterdheid. Veel van hen zullen zeer waarschijnlijk later in de groep ‘laaggeletterden’ vallen. Voor die kinderen volstaat extra taalstimulering niet, zij hebben aanvullende hulp nodig. Ook daarom is het van belang dat de expertise van de spraak-taalspecialisten van TinyEYE ingezet worden.”

TAALPUNT VOOR DE OUDERS Bij het signaleren van laaggeletterde ouders werkt TinyEYE samen met De Stichting Lezen en Schrijven. Door het hele land zijn Taalpunten gevestigd, vaak in bibliotheken. TinyEYE gelooft dat door samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven , de bibliotheken en bedrijven het probleem van de laaggeletterdheid succesvol aangepakt kan worden.

DE SCHAAMTE VOORBIJ Helaas willen ouders hun probleem van laaggeletterdheid niet graag toegeven. “De schaamte is groot. Ook kom je er niet altijd achter dat een ouder laaggeletterd is. Laaggeletterden zijn gewend hun probleem goed te verbergen en gebruiken regelmatig excuses om onder het lezen en schrijven uit te komen.” Doordat TinyEYE de ouders de mogelijkheid biedt om online te oefenen worden barrières doorbroken.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189