والدین و کودکان

سهولت گفتار درمانی آنلاین

مدارس

گفتار درمانی آنلاین را تسکین می دهد

والدین و کودکان

tinyeye-kinderen

TinyEYE به کودکان در همه ی رده های سنی فرصت دریافت گفتار درمانی آنلاین را پیشنهاد می دهد.

بیشتر بخوانید

بزرگسالان و سالمندان

tinyeye-ouders

TinyEYE فقط برای کودکان طراحی نشده بلکه بزرگسالان نیز میتوانند از این خدمات بهره مند شوند.

بیشتر بخوانید

مدارس

tinyeye-school

گفتار درمانی آنلاین به فارسی:
قابل دسترسی در هرجا و هر زمان

بیشتر بخوانید

گفتاردرمانی آنلاین: قابل دسترس در هر کجا و هر زمان

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

تماس

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ONLINE SPEECH THERAPY

Onine Logopedia

TRAINING FOR SLP's

TRAINING VOOR LOGOPEDISTEN

OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONALS

LICENTIE VOOR PROFESSIONALS

ورود
close slider