N

منطبق بر برنامه ی زمانی شما

شادی و بازی

همه جا، همه زمان

 

TINYEYE گفتاردرمان مدرسه

کودکان سن مدرسه می توانند با انواع مشکلات ارتباطی مواجه شوند. برخی کودکان مشکل در تلفظ برخی صداها/حروف و کلمات دارند، تاخیر یا اختلالات زبانی، لکنت یا اختلالات صدا دارند. همه ی این مشکلات می تواند تاثیر بسیار زیادی روی عملکردشان در مدرسه و اعتماد به نفس اشان بگذارد. یک گفتاردرمانگر می تواند با حمایت این کودکان از طریق گفتار درمانی به آن ها کمک بکند.

TinyEYE گفتاردرمانی آنلاین به مدارس پیشنهاد می کند. کودکان با علایم پزشکی می توانند گفتار درمانی در مدارس، زیر نظریک دستیار اموزش دیده مخصوص، دریافت کنند. طول دوره یک جلسه درمانی کوتاه است؛ جلسات درمانی می تواند متناسب با برنامه زمانی کودک برنامه ریزی شود. گفتاردرمانگر ارتباط نزدیکی با والدین و معلم کودک ایجاد می کند.

 

برنامه ها

برای کودکان با تاخیر زبانی بدون یک دلیل پزشکی ما برنامه های سفارشی پیشنهاد می کنیم. کودکان با برنامه های انفرادی یا گروهی کار میکنند. گفتاردرمانگران TinyEYE این برنامه ها را به درخواست معلم ایجاد می کنند.
نقاط قوت برنامه های TinyEYE در بازی های زبانی و پیام های ویدیو حمایت کننده از طرف گفتاردرمانگران نهفته است.

 

چگونه شما می توانید شروع کنید؟

در یک محیط آنلاین امن و امان فراهم شده است. TinyEYE همه ی جلسات را توسط بیش از۲۰۰ بازی جذاب آموزنده بیشتر به صورت سرگرمی می سازند. گفتار درمانگران بازی هایی را انتخاب می کنند که مناسب علاقه و سن کودک شما است و با هم با روش بازی تمرین می کنند.

 اینجا را کلیک کنید تا یک وقت بگیرید. ما به تمایلات شما گوش می دهیم و پیشنهادی را ارائه می دهیم که با شرایط شما مطابقت داشته باشد.
به عنوان یک قسمت از این پیشنهاد، ما همچنین برای شما گفتاردرمانگر TinyEYE فراهم می کنیم، یا ما به دنبال و آموزش یک گفتاردرمانگر برای شما خواهیم بود. ما همچنین دستیارهای شما را، که در طول جلسات یا هنگام تمرین بر کودکان نظارت خواهد کرد، آموزش خواهیم داد.

تماس

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ONLINE THERAPY

Onine Logopedia

TRAINING FOR THERAPISTS

TRAINING VOOR LOGOPEDISTEN

OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONALS

LICENTIE VOOR PROFESSIONALS

ورود
close slider