Privacy statement TinyEYE Europe: jouw gegevens in vertrouwde handen

Neem je een dienst van ons af? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Soms vragen we ook andere gegevens. Het verschilt per product welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij jouw gegevens op een andere manier.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij je informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons websitebeleid.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:
• je een product of dienst aan te bieden.
• een product of dienst af te sluiten.
• een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
• jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
• onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
• je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
• een schatting te maken van onze risico’s.
• fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over jou op internet vinden.
• wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
• ons aan de wet te houden.
• bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.
De complete lijst vind je hier.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:
• brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen.
• telefoongesprekken en chats.
• wat je op onze websites doet en bekijkt.
• wat je in onze apps doet en bekijkt.
• ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Kitwe B.V. is verantwoordelijk

TinyEYE Europe is een merk van Kitwe. Kitwe B.V. is voor alle merken van Kitwe verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij jouw gegevens door. En soms controleren wij je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen je gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:
• andere merken van Kitwe BV.
• onze leveranciers en zakelijke partners
• andere relevante medische experts.

De complete lijst vind je hier.

• Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:
• jouw Burgerservicenummer (BSN)
• jouw medische gegevens.
Onze logopedisten zijn verantwoordelijk voor het goed verwerken van jouw medische gegevens. Overige medewerkers kunnen alleen bij jouw medische gegevens als zij toestemming hebben van onze logopedist. Onze logopedisten en overige medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, of wij maken uw gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan om:
• de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt ons meest recente op het AVG gebaseerd uitgebreid Privacy Policy hier lezen: Privacy Policy (uitgebreid) v1.3 PJ 280518
• de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:
• je gegevens bij ons opvragen.
• je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
• je gegevens laten verwijderen.
o Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
• bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
o Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails met aanbiedingen staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
• jouw toestemming stoppen.
o Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je jouw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
• jouw gegevens overdragen.
o Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
• het gebruik van jouw gegevens tijdelijk beperken.
o Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een e-mail of een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Maak je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je e-mail of brief.
Ons e-mailadres is: info@tinyeye.eu Meld in de onderwerp ”Privacy”.
TinyEYE Europe
Afdeling Directie/ Privacy
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de directie van TinyEYE Europe via info@tinyeye.eu. Meld in de onderwerp ”Privacy”. Je kunt ook een brief sturen naar:
TinyEYE Europe
t.a.v. de Directie/Privacy
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen

En neem anders contact op via  onze contactformulier  of bel ons

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 28 mei 2018.

 

Inloggen
close slider