Wij hebben geen wachtlijsten. Meld je nu aan. • +31 850 656 189

Aanmelden

Wat is TOS?

8 MEI 2023

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurologische aandoening die invloed heeft op de manier waarop kinderen taal begrijpen en gebruiken. Het is geen gevolg van een verminderde intelligentie en heeft niets te maken met een gehoorstoornis. Kinderen met TOS kunnen wel een normaal IQ hebben en normaal horen. Toch hebben ze moeite met het begrijpen van taal en/of met het uiten van hun gedachten en gevoelens in woorden.

Symptomen van TOS bij kinderen

Kinderen met TOS hebben moeite met het begrijpen van grammatica, woorden en zinnen. Ze hebben vaak een beperkte woordenschat en moeite met het vinden van de juiste woorden. Ook kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van abstracte taal, zoals figuurlijke uitdrukkingen en dubbelzinnigheden. Dit kan leiden tot problemen op school en in het dagelijks leven. Kinderen met TOS hebben vaak ook moeite met het leren van een tweede taal en het begrijpen van sociale situaties.

Oorzaken van TOS

De oorzaken van TOS zijn niet volledig bekend. Wel is bekend dat het probleem ontstaat in de hersenen en dat het erfelijk kan zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat TOS kan ontstaan door een gebrek aan taalaanbod in de vroege jeugd, bijvoorbeeld doordat ouders weinig met hun kinderen praten.

Behandeling bij kinderen

De behandeling van TOS bestaat uit logopedie. Logopedie kan worden ingezet om de taalvaardigheden van het kind te verbeteren. De logopedist zal samen met het kind werken aan de ontwikkeling van de woordenschat, zinsbouw en grammatica. Daarnaast kan de logopedist het kind helpen met het begrijpen van abstracte taal en het verbeteren van de sociale vaardigheden.

Taalontwikkelingsstoornis bij volwassenen

Hoewel TOS vaak wordt gezien als een aandoening die alleen bij kinderen voorkomt, kunnen ook volwassenen TOS hebben. Bij volwassenen met TOS kan de aandoening invloed hebben op het begrijpen en produceren van taal, wat kan leiden tot problemen op het gebied van werk, sociale contacten en zelfs relaties. Volwassenen met TOS hebben vaak moeite met het verwerken van complexe zinnen en het onthouden van informatie.

Logopedie voor volwassenen met TOS

Ook volwassenen met TOS kunnen baat hebben bij logopedie. Logopedie kan helpen om de taalvaardigheden te verbeteren en de communicatie te vergemakkelijken. De logopedist zal samen met de volwassene werken aan het verbeteren van de woordenschat, zinsbouw en grammatica. Daarnaast kan de logopedist ook helpen bij het begrijpen van abstracte taal en het verbeteren van de sociale vaardigheden.

TOS behandelen

Onze logopedisten werken via telelogopedie, wat betekent dat de therapie via een beveiligde videoverbinding plaatsvindt. Dit heeft als voordeel dat de therapie vanuit huis gevolgd kan worden en dat er geen reistijd is. Ook kunnen ouders en verzorgers eenvoudig betrokken worden bij de therapie. Bij TinyEYE werken we met een team van ervaren logopedisten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van TOS bij kinderen en volwassenen. Onze logopedisten werken op een speelse en interactieve manier met het kind aan de ontwikkeling van de taalvaardigheden. Hierbij maken ze gebruik van digitale tools en spellen, waardoor de therapie leuk en uitdagend blijft. Ook volwassenen met TOS kunnen bij TinyEYE terecht voor logopedie. Onze logopedisten werken samen met de volwassene aan het verbeteren van de taalvaardigheden en het vergemakkelijken van de communicatie. Dit kan bijvoorbeeld door te werken aan het begrijpen van complexe zinnen, het vergroten van de woordenschat en het verbeteren van de sociale vaardigheden.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189

TinyEYE