N

Gemak

Fun & Games

Anytime, Anywhere

Delal Yilmaz

Mijn naam is Delal Yilmaz. Ik heb gestudeerd in Zwolle aan de hogeschool Windesheim. Gedurende mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan op het speciaal basisonderwijs en in de vrijgevestigde praktijk. Hier heb ik ervaring kunnen opdoen met spraak- en taalstoornissen en lees- en spellingsproblemen.

Ik heb taal altijd interessant gevonden. Ook het werken met mensen heeft mij altijd aangesproken. Deze twee aspecten hebben ertoe geleid dat ik logopedist ben geworden. Het zien bloeien van cliënten, mede door mijn logopedische hulp en kennis die ik bied, geeft mij enorm veel voldoening.

Ik ben tweetalig opgevoed. Naast het Nederlands spreek ik vloeiend Turks. Dit betekent dat ik ook Turkse behandelingen kan geven aan cliënten die dit wensen. Tevens is het een groot voordeel voor Turkse ouders die het Nederlands minder goed beheersen. Deze ouders kunnen namelijk problemen ervaren binnen de communicatie met de logopedist. Om miscommunicatie te voorkomen, kan ik deze ouders in hun moedertaal informeren over o.a. de voortgang van de behandelingen.

Contact

ONLINE LOGOPEDIE

Online Logopedia

ONLINE LOGOPEDIE IN NEDERLAND EN BUITENLAND  

TinyEYE LOGOPEDIESCAN

TRAINING VOOR LOGOPEDISTEN

TRAINING VOOR LOGOPEDISTEN

MOGELIJKHEDEN VOOR PROFESSIONALS

LICENTIE VOOR PROFESSIONALS

Inloggen
close slider