Poznaj zespół niemiecki

Nasi entuzjastyczni niemieckojęzyczni logopedzi są gotowi do pomocy. TinyEYE Europe zatrudnia wielojęzycznych i wszechstronnych logopedów. Zpewniają terapię logopedyczną w języku niemieckim dla klientów mieszkających w Europie, a także poza nią.
TinyEYE