Aanmelden

LogopedieScan met de TinyTaalTool

De logopediescan van TinyEYE biedt logopedie op maat voor basisschool leerlingen. Twijfel jij als docent / ouder aan de taalontwikkeling van je leerlingen /je kind? Dan biedt onze logopediescan uitkomst. De scan legt eventuele achterstanden in taal, spraak, stem, mondgewoonten en motoriek bloot. Indien logopedie het advies is, worden de inzichten uit de scan gebundeld tot een concreet behandelplan, ofwel: logopedie op maat. Benieuwd naar de logopediescan?

Hoe werkt de TinyEYE’s logopediescan?

Voor succes op de lange termijn is logopedie op maat van essentieel belang. De TinyEYE logopediescan biedt handvatten voor een effectief behandelplan. De scan vindt plaats onder basisschoolleerlingen in de leeftijdscategorie 4 t/m 5 jaar. De logopedisten van TinyEYE nemen de scan online af en zijn hierdoor in staat in een vroeg stadium logopedische problemen te signaleren en logopedie op maat te verzorgen. De scan duurt gemiddeld 12 minuten per kind en vindt plaats tijdens schooltijd. De scan geeft na afloop de uitslag in de vorm van een score en pre-diagnose. Uit deze diagnose komt ook naar voren wie de meest urgente zorgvraag op school heeft op het gebied van spraak en taal.

Tiny Taal Tool als instrument

Om vroegtijdig problemen met de spraak- of taalontwikkeling van een kind op te sporen is de TinyTaalTool ontwikkeld. De TinyTaalTool wordt online afgenomen door een gecertificeerde TinyEYE-specialist die test of het kind de vereiste, minimale mijlpalen in zijn of haar taalontwikkeling heeft bereikt. De specialist past de tool, via de TinyEYE software, toe om in kaart te brengen waar de knelpunten in de spraak- en taalontwikkeling liggen, en maakt het proces van vroegtijdige signalering efficiënter.

Hier let de logopedist op:

Logopedie op maat

Om logopedie op maat te bieden let de logopedist tijdens de scan op een aantal aspecten die onder te verdelen zijn in diverse thema’s. De logopedist let op:

 • ✔ Taal (o.a. zinsbouw, begrijpen van taal, woordenschat, geheugen);
 • ✔ Spraak (o.a. uitspraak van klanken, verstaanbaarheid, vloeiendheid);
 • ✔ Stem (o.a. heesheid, luidheid);
 • ✔ Mondgewoonten (o.a. duimzuigen, mondademen, lipspanning, beweeglijkheid).

Na de logopediescan bespreekt de logopedist de resultaten van de scan met de leerkracht. Ook krijgt de school een uitgebreid rapport met de resultaten per kind, het advies van de logopedist en de conclusie van het gesprek dat met ouders plaatsgevonden heeft.

Aan de slag

Wanneer logopedie op maat geadviseerd wordt kunnen kinderen online behandeld worden door TinyEYE Europe. In het geval van ouders die een Nederlandse zorgverzekering voor hun kind hebben, worden de kosten van de therapie volledig gedekt door de zorgverzekeraar. Ouders die geen Nederlandse zorgverzekering hebben voor hun kind dienen de therapie zelf te betalen. Eventueel kunnen zij deze kosten (gedeeltelijk) verhalen op hun zorgverzekeraar.

In 5 stappen de uitslag en het vervolg!

1. Informeren

Na het aanschaffen van de tool ontvangt jouw school inloggegevens en een beknopte handleiding

– Ouders geven toestemming voor de online scan
– Logopedisten leggen beschikbaarheid vast

2. Planning

Aanmelding leerlingen door IB-er

Inplannen scans

Leerkrachten & ouders vullen een korte vragenlijst in over de desbetreffende leerlingen

3. Uitvoering scan

De scan wordt online afgenomen door de TinyEYE logopedisten

 

 

 

4. Rapportage

Logopedisten leveren rapportage aan in tool / school dashboard

Rapportage voor de ouders

Rapportage IB-er

Rapportage voor directeur

Er wordt in een gekleurde taartdiagram weergegeven hoe alle leerlingen scoren

5. Vervolg

Leerlingen met een rode of oranje uitslag worden doorverwezen voor logopedisch onderzoek en behandeling

Bij leerlingen met een groene uitslag wordt logopedie niet geadviseerd. Het kind scoort voldoende op alle taalonderdelen van de scan.

Taalproblemen worden aangepakt

Start nu met TinyEYE

Logopedie op maat verzorgen op jouw school en een scan doen? Meld je school aan bij TinyEYE Europe. Dat kan via het digitale aanmeldformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Pakketten

MEDIUM

 • Minimum 5 leerlingen
 • 1 scan per kind
 • Afname scan door een professional
 • Begin- en eindrapportage

€ 398,- per groep van 5

10% korting bij iedere extra leerling tot 10 leerlingen

Aanvragen

LARGE

 • Minimum 10 t/m 29 leerlingen
 • 1 scan per kind
 • Afname scan door een professional
 • Begin- en eindrapportage

€ 549,- per groep van 10

10% korting bij iedere extra leerling tot 30 leerlingen

Aanvragen

EXTRA LARGE

 • Minimum 30 leerlingen
 • 1 scan per kind
 • Afname scan door een professional
 • Begin- en eindrapportage

€ 1.249,- per groep van 30

10% korting bij iedere extra leerling 

Aanvragen

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Extra's

Online logopedische behandeling
Naar aanleiding van het resultaat van de LogepedieScan.

Kosten: worden gedeclareerd via de zorgverzekeraar

Extra groepsscan aanvragen

5% korting op standaard prijzen hierboven

Extra LogopedieScan voor 1 kind

Neem contact met ons op

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189

TinyEYE