LogopedieScan met de TinyTaalTool.

De logopediescan van TinyEYE biedt logopedie op maat voor basisschool leerlingen. Twijfel jij als docent / ouder aan de taalontwikkeling van je leerlingen /je kind? Dan biedt onze logopediescan uitkomst. De scan legt eventuele achterstanden in taal, spraak, stem, mondgewoonten en motoriek bloot. Indien logopedie het advies is, worden de inzichten uit de scan gebundeld tot een concreet behandelplan, ofwel: logopedie op maat.

Dit is hoe TinyEYE’s logopediescan werkt.

Voor succes op de lange termijn is logopedie op maat van essentieel belang. De TinyEYE logopediescan biedt handvatten voor een effectief behandelplan. De scan vindt plaats onder basisschoolleerlingen in de leeftijdscategorie 4 t/m 5 jaar. De logopedisten van TinyEYE nemen de scan online af en zijn hierdoor in staat in een vroeg stadium logopedische problemen te signaleren en logopedie op maat te verzorgen. De scan duurt gemiddeld 12 minuten en vindt plaats tijdens schooltijd.

TinyTaalTool als het instrument.

Om vroegtijdig problemen met de spraak- of taalontwikkeling van een kind op te sporen is de TinyTaalTool ontwikkeld. De TinyTaalTool wordt online afgenomen door een gecertificeerde TinyEYE-specialist die test of het kind de vereiste, minimale mijlpalen in zijn of haar taalontwikkeling heeft bereikt. De specialist past de tool, via de TinyEYE software, toe om in kaart te brengen waar de knelpunten in de spraak- en taalontwikkeling liggen, en maakt het proces van vroegtijdige signalering efficiënter. Na afloop van de logopediescan is de uitslag zichtbaar in de vorm van een score en pre-diagnose. De pre-diagnose geeft ook aan welk kind de meest urgente zorgvraag op school heeft op het gebied van spraak en taal.

Hier let de logopedist op.

Logopedie op maat

Om logopedie op maat te bieden let de logopedist tijdens de scan op een aantal aspecten die onder te verdelen zijn in diverse thema’s. De logopedist let op:

  • ✔ Taal (o.a. zinsbouw, begrijpen van taal, woordenschat, geheugen);
  • ✔ Spraak (o.a. uitspraak van klanken, verstaanbaarheid, vloeiendheid);
  • ✔ Stem (o.a. heesheid, luidheid);
  • ✔ Mondgewoonten (o.a. duimzuigen, mondademen, lipspanning, beweeglijkheid).

Na de logopediescan bespreekt de logopedist de resultaten van de scan met de leerkracht. Ook krijgt de school een uitgebreid rapport met de resultaten per kind, het advies van de logopedist en de conclusie van het gesprek dat met ouders plaatsgevonden heeft.

Aan de slag

Wanneer logopedie op maat geadviseerd wordt kunnen kinderen online behandeld worden door TinyEYE Europe. In het geval van ouders die een Nederlandse zorgverzekering voor hun kind hebben, worden de kosten van de therapie volledig gedekt door de zorgverzekeraar. Ouders die geen Nederlandse zorgverzekering hebben voor hun kind dienen de therapie zelf te betalen. Eventueel kunnen zij deze kosten (gedeeltelijk) verhalen op hun zorgverzekeraar.

Start nu met TinyEYE.

Logopedie op maat verzorgen op jouw school en een scan doen? Meld je school aan bij TinyEYE Europe. Dat kan via het digitale aanmeldformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189