Wij hebben geen wachtlijsten.

Online waar je ook bent.

Meer dan 15 jaar bewezen aanpak.

Wij hebben geen wachtlijsten.

Scholen en instituten

Wanneer je op latere leeftijd last hebt van problemen met je spraak of een taalachterstand hebt opgelopen op jongere leeftijd, biedt logopedie voor volwassen in veel gevallen een uitkomst. Het is namelijk ook wanneer je ouder bent, heel goed mogelijk om je klachten met communiceren te verhelpen of te verminderen. Logopedie voor volwassenen helpt bijvoorbeeld om bij een aandoening als stotteren aan de hand van oefeningen beter te leren spreken.

Dit is hoe het werkt.

Merk je een achterstand in de taalontwikkeling bij een schoolkind? Of heeft een kind baat bij logopedie voor stotteren? TinyEYE is de online oplossing waardoor kinderen in hun eigen (school)omgeving, live ondersteuning bij hun taalontwikkeling en andere beproevingen krijgen. Daarnaast kunnen ze zelf onbeperkt oefenen met spraak-taal games. Elke spraak- en taalgame die wordt aangeboden wordt aangepast aan het niveau van het kind. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs spraak en taal met visuele ondersteuning. Met TinyEYE kunnen kinderen onder begeleiding logopedie ontvangen.

TinyEYE voor
taalontwikkeling.

TinyEYE als hulp bij de taalontwikkeling van een kind kent veel voordelen:

  • ✔ De therapieduur per sessie is kort (15 tot 20 min.) en flexibel inplanbaar;
  • ✔ De logopedist onderhoudt nauw contact met de ouders en de leerkracht van het kind;
  • ✔ Ouders/verzorgers en de leerkracht zijn direct betrokken bij het proces;
  • ✔ Transparante samenwerking zorgt ervoor een perfecte aansluiting op de hulpvraag.

Al deze voordelen kunnen de schoolprestaties van het kind positief beïnvloeden.

TinyEYE op school.

TinyEYE sluit op ieder kind aan

De taalspecialisten en logopedisten bieden TinyEYE aan op school, waardoor de kinderen ondersteuning in hun taalontwikkeling genieten onder schooltijd. De e-assistent helpt de kinderen tijdens een sessie. Denk hierbij aan aspecten als hulp bij het inloggen en het bedienen van de muis. De sessies sluiten geheel aan op de belevingswereld en het niveau van het kind én op de thema’s die spelen in de klas.

TinyEYE op ieder moment

TinyEYE volgt de doorlopende leerlijn, waardoor het geschikt is voor peuters tot kinderen in groep 8. Naast de reguliere sessies met de taalspecialist, kan er ook gebruik worden gemaakt van de huiswerk module. Hierdoor kunnen kinderen altijd en overal oefenen met hun eigen spraak en taalgames, wat ten goede komt aan hun taalontwikkeling. Ook voor meertaligheid kunnen de kinderen bij de online taalspecialist terecht.

Wordt TinyEYE logopedie vergoed door de zorgverzekering?

De online ondersteuning van TinyEYE bij de taalontwikkeling van schoolkinderen wordt volledig vergoed door elke zorgverzekeraar. Er zijn dus geen kosten voor de ouder en de school.

Start nu met TinyEYE.

Wil je een schoolkind aanmelden voor telelogopedie bij TinyEYE Europe? Dan kun je hem of haar aanmelden via het digitale aanmeldformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Logopedie voor school

TinyEYE heeft met logopedie voor school een online lesmethode ontwikkeld die een kind leert om problemen op communicatief vlak te verhelpen. Onze telelogopedisten doen zit in samenspraak met ouders en de onderwijsinstelling. Voor kinderen met een meertalige achtergrond is het overigens ook mogelijk om de logopedie voor school in een andere taal te volgen. Waaronder: het Engels, Spaans, Turks, Frans, Duits, Afrikaans, Arabisch, Farsi, Pools en Oekraïens.

Logopedie basisschool

Om problemen op latere leeftijd te voorkomen is logopedie op de basisschool een effectieve en betrouwbare methode om kinderen te helpen met problemen bij mondelinge communicatie. Logopedie op de basisschool is bijvoorbeeld voor jonge kinderen een prettige ondersteuning om zich beter te kunnen uitdrukken door oefeningen met klanken en woorden. De communicatie thuis, maar ook met klasgenootjes en de docent zal dan een stuk makkelijker gaan.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Lees hier onze antwoorden op de veelgestelde vragen.

TinyEYE