Aanmelden

Directeur van een school of instituut

Bij schoolgaande kinderen kunnen zich allerlei moeilijkheden voordoen op het gebied van taalontwikkeling en communicatie. Sommige kinderen hebben:

  • Moeite met de uitspraak van klanken en woorden;
  • Een vertraagde taalontwikkeling of taalstoornis;
  • Last van hun stem of ze stotteren.
Dit alles kan van grote invloed zijn op de schoolprestaties en het zelfvertrouwen van het kind. TinyEYE biedt scholen en instituten online logopedie aan, en ondersteunt bij het oplossen van deze moeilijkheden voor het kind.

Dit is hoe het werkt.

Merk je een achterstand in de taalontwikkeling bij een schoolkind? Of heeft een kind baat bij logopedie voor stotteren? TinyEYE is de online oplossing waardoor kinderen in hun eigen (school)omgeving, live ondersteuning bij hun taalontwikkeling en andere beproevingen krijgen. Daarnaast kunnen ze zelf onbeperkt oefenen met spraak-taal games. Elke spraak- en taalgame die wordt aangeboden wordt aangepast aan het niveau van het kind. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs spraak en taal met visuele ondersteuning. Met TinyEYE kunnen kinderen onder begeleiding van een hiervoor opgeleide e-assistent logopedie ontvangen.

TinyEYE voor
taalontwikkeling.

TinyEYE als hulp bij de taalontwikkeling van een kind kent veel voordelen:

  • ✔ De therapieduur per sessie is kort (15 tot 20 min.) en flexibel inplanbaar;
  • ✔ De logopedist onderhoudt nauw contact met de ouders en de leerkracht van het kind;
  • ✔ Ouders/verzorgers en de leerkracht zijn direct betrokken bij het proces;
  • ✔ Transparante samenwerking zorgt ervoor een perfecte aansluiting op de hulpvraag.

Al deze voordelen kunnen de schoolprestaties van het kind positief beïnvloeden.

TinyEYE op school.

TinyEYE sluit op ieder kind aan

De taalspecialisten en logopedisten bieden TinyEYE aan op school, waardoor de kinderen ondersteuning in hun taalontwikkeling genieten onder schooltijd. De e-assistent helpt de kinderen tijdens een sessie. Denk hierbij aan aspecten als hulp bij het inloggen en het bedienen van de muis. De sessies sluiten geheel aan op de belevingswereld en het niveau van het kind én op de thema’s die spelen in de klas.

Wordt TinyEYE vergoed?

De online ondersteuning van TinyEYE bij de taalontwikkeling voor schoolkinderen wordt volledig vergoed door elke zorgverzekeraar. Er zijn dus geen kosten voor de ouder en de school.

TinyEYE op ieder moment

TinyEYE volgt de doorlopende leerlijn, waardoor het geschikt is voor peuters tot kinderen in groep 8. Naast de reguliere sessies met de taalspecialist, kan er ook gebruik worden gemaakt van de huiswerk module. Hierdoor kunnen kinderen altijd en overal oefenen met hun eigen spraak en taalgames, wat ten goede komt aan hun taalontwikkeling. Ook voor meertaligheid kunnen de kinderen bij de online taalspecialist terecht.

Start nu met TinyEYE.

Wil je een schoolkind aanmelden voor telelogopedie bij TinyEYE Europe? Dan kun je hem of haar aanmelden via het digitale aanmeldformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189

TinyEYE