Poznaj zespół hiszpański

Nasi entuzjastyczni hiszpańskojęzyczni logopedzi są gotowi do pomocy. TinyEYE Europe zatrudnia wielojęzycznych i wszechstronnych logopedów. Zpewniają terapię logopedyczną w języku hiszpańskim dla klientów mieszkających w Europie, a także poza nią.
TinyEYE