Poznaj zespół portugalski

Nasi entuzjastyczni portugalskojęzyczni logopedzi są gotowi do pomocy. TinyEYE Europe zatrudnia wielojęzycznych i wszechstronnych logopedów. Zpewniają terapię logopedyczną w języku portugalskim dla klientów mieszkających w Europie, a także poza nią.
TinyEYE