Wij hebben geen wachtlijsten.

Logopedie vanuit huis.

Meer dan 15 jaar bewezen aanpak.

Wij hebben geen wachtlijsten. Meld je nu aan. • +31 850 656 189

Wij hebben geen wachtlijsten.

TOS test

Een TOS test is een test die wordt toegepast bij het vermoeden van een taalontwikkelingstoornis (TOS). Er zijn op het moment ontzettend veel verschillende testen om een achterstand of probleem op taal- en spraakgebied te herkennen. In alle gevallen moeten deze testen uitsluitsel geven of er daadwerkelijk sprake is van een stoornis op communicatief vlak en in welke mate dat is. In het team van TinyEYE zijn uiteraard specialistische en gediplomeerde telelogopedisten in dienst die aan de hand van een TOS test snel uitslag kunnen geven.

TOS test online

Een TOS test online maken, is tegenwoordig ook heel goed mogelijk bij diverse online instanties en met verschillende apps. Toch zijn niet alle online testen even betrouwbaar en bovendien vaak niet eens noodzakelijk. Onze telelogopedisten kunnen bijvoorbeeld ook zonder test, zien in hoeverre er sprake is van problematiek en welke vorm van digitale logopedie garant staat voor het beste resultaat. Bent u van plan om een TOS test online te maken? Neem dan eerst contact op met ons, voor een vrijblijvend advies!

Hoe herken ik een TOS?

Een TOS is te herkennen aan blijvende problemen op het gebied van taal en spraak. Bij kinderen bijvoorbeeld blijft de mondelinge communicatie ten opzichte van leeftijdsgenoten sterk achter. Bij volwassenen is een TOS te herkennen aan slechte articulatie en een beperkte woordenschat.

Welke gedragingen vertoont een kind met TOS?

Wanneer een kind gedragingen van TOS vertoont, dan komen deze voornamelijk tot uiting op communicatief vlak. Het kind zal moeite hebben met het uitspreken van woorden en klanken en ondervindt problemen met het uitspreken van complete zinnen. In sommige gevallen zal het kind gefrustreerd zijn of raken wanneer het wil praten.

Hoe wordt een TOS vastgesteld?

Een TOS kan worden vastgesteld door middel van verschillende testen. Deze testen kunnen zowel bij een logopediepraktijk worden gedaan als bij een online instantie zoals TinyEYE. Deze testen geven snel resultaat en bieden bovendien direct een passende oplossing bij een taalontwikkelingstoornis.

Welke leeftijd TOS vaststellen?

Bij kinderen vanaf een jaar of twee kan een TOS worden vastgesteld. Tot die tijd heeft een Tos test weinig zin, omdat de meeste kinderen zich pas vanaf die leeftijd (2 jaar) beginnen te ontwikkelen op mondeling communicatief vlak en een stoornis daarom ook pas vanaf die leeftijd zichtbaar kan zijn.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189

TinyEYE