Wij hebben geen wachtlijsten. Meld je nu aan. • +31 850 656 189

We hebben geen wachtlijsten | Aanmelden

TinyEYE logopedisten in Amsterdam bieden

Logopedie voor kinderen

Het komt vaak voor dat een kind achterblijft met communicatieve vaardigheden of bijvoorbeeld moeite heeft met spreken. Bij TinyEYE kun je met logopedie voor kinderen starten om de problemen met spraak en taal te verhelpen. Onze logopedie voor kinderen is ook een uitkomst voor een kind dat tweetalig wordt opgevoed. Zo bieden we telelogopedie voor kinderen aan in verschillende talen, waaronder: Engels, Nederlands, Oekraïens, Spaans, Turks, Frans, Duits, Afrikaans en Pools

Logopedie voor volwassenen

Wanneer je op latere leeftijd last hebt van problemen met je spraak of een taalachterstand hebt opgelopen op jongere leeftijd, biedt logopedie voor volwassen in veel gevallen een uitkomst. Het is namelijk ook wanneer je ouder bent, heel goed mogelijk om je klachten met communiceren te verhelpen of te verminderen. Logopedie voor volwassenen helpt bijvoorbeeld om bij een aandoening als stotteren aan de hand van oefeningen beter te leren spreken.

Logopedie voor scholen en instituten

Met een samengesteld pakket gericht op logopedie voor scholen en instituten bieden we een oplossing om schoolgaande kinderen te helpen die hinder ondervinden van taal- of spraakproblematiek. Door het volgen van onze telelogopedie kunnen kinderen namelijk op de basis- of middelbare school of een huiswerkinstituut in korte sessies efficiënt en doelgericht werken aan het verbeteren van spraak en taal. Met onze logopedie voor scholen en instituten hebben we ook het voordeel dat we geen wachtlijsten hebben: neem contact met ons om direct te starten!

Waarom kiezen voor TinyEYE logopedie in Amsterdam?

Behandelmethoden voor logopedie bieden een krachtige oplossing voor uitdagingen op het gebied van communicatie, waaronder problemen met spraak en taal. TinyEYE zorgt ervoor dat deze cruciale therapieën direct beschikbaar zijn, zodat jij of je kind meteen kan starten met de nodige behandeling zodra je hiervoor kiest. Daarnaast worden onze online therapieën dikwijls gedekt door zorgverzekeraars, wat onze services verder binnen handbereik brengt!

Logopedist Amsterdam zonder wachtrij

De unieke waarde van TinyEYE’s logopedische services in Amsterdam ligt in het feit dat ze meteen beschikbaar zijn, zonder dat er een wachttijd vereist is. Dit betekent dat zowel jij als je kind niet onnodig hoeft te wachten om aan de slag te gaan; de behandeling van spraak- en taalproblemen kan direct worden gestart. Deze directe beschikbaarheid is vooral gunstig voor studenten, die onmiddellijk kunnen profiteren van de voordelen die onze logopedische ondersteuning in Amsterdam biedt.

Begin vandaag met effectieve logopedie in Amsterdam

Logopedie voor kinderen en volwassenen

Logopedie voor kinderen in Amsterdam

Jongeren kunnen verschillende uitdagingen ondervinden op het gebied van communicatie en taalvermogen. Onze therapieën zijn specifiek ontworpen om jonge cliënten te boeien en te betrekken, door middel van activiteiten en materialen die passen bij hun leeftijd en interesses. We richten ons op de volgende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de duidelijkheid van de spraak.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van taalvaardigheden.
  • Het adresseren en verminderen van stotteren.
  • Het bieden van ondersteuning bij leerproblemen gerelateerd aan taal.

Logopedie voor volwassenen in Amsterdam

Voor volwassenen richten we ons op het herstellen of verbeteren van communicatievaardigheden die mogelijk zijn aangetast door verschillende oorzaken, waaronder neurologische aandoeningen, stemproblemen of gehoorbeperkingen. Onze benaderingen omvatten:

  • Revalidatie na een beroerte of ander hersenletsel.
  • Behandelplannen voor stemstoornissen.
  • Ondersteuning voor spraak- en taalbarrières veroorzaakt door progressieve aandoeningen.

Veelvoorkomende aandoeningen en behandeling in logopedie

Spraakstoornissen

In Amsterdam bestrijkt het spectrum van spraakstoornissen een breed scala aan uitdagingen met betrekking tot de productie van spraakgeluiden. Binnen dit spectrum bevinden zich articulatiestoornissen, die kenmerkend zijn voor problemen met het precies vormen van geluiden. Eveneens omvat dit fonologische stoornissen, die zich richten op de moeilijkheden in het begrijpen en toepassen van de klankpatronen essentieel voor taal, en apraxie, een aandoening die de motorische planning voor spraakproductie beïnvloedt. Bij TinyEYE logopedie in Amsterdam zetten we ons in voor de behandeling van deze en andere spraakgerelateerde aandoeningen.

Taalstoornissen

Taalproblemen omvatten een breed scala aan moeilijkheden met zowel het gebruik als het begrijpen van taal. Personen met expressieve taalproblemen vinden het moeilijk om hun ideeën te uiten, terwijl receptieve taalproblemen wijzen op hindernissen in het begrijpen en interpreteren van de communicatie van anderen. Een specifieke categorie binnen deze problematiek is afasie, vaak veroorzaakt door schade aan de hersenen, wat resulteert in uitgebreide problemen met het verwerken van taal.

Stemstoornissen

Stemstoornissen omvatten problemen die invloed hebben op de kwaliteit van de stem, zoals heesheid, die leidt tot een rasperige of schorre stemklank. Verdikkingen op de stembanden, bekend als nodules, die ongemak kunnen veroorzaken, hebben eveneens effect op hoe de stem klinkt. Dysfonie is de overkoepelende term voor aandoeningen die de stemhoogte, sterkte of klank van de stem beïnvloeden.

Slikstoornissen (Dysfagie)

Slikstoornissen, bekend als dysfagie, omvatten een reeks moeilijkheden met het slikmechanisme. Deze problemen kunnen variëren van moeite met het inslikken tot complicaties bij het kauwen. Personen die worstelen met slikstoornissen lopen een groter risico op verslikking of aspiratie, het per ongeluk inhaleren van voedsel of vloeistof in de ademhalingswegen. Vaak is aanpassing van de technieken voor eten en slikken noodzakelijk om de consumptie van voedsel en dranken veiliger en comfortabeler te maken.

Onze TinyEYE logopisten staan door heel Nederland voor u klaar!

TinyEYE is actief in de volgende provincies van Groningen tot aan Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Hallo! Mijn naam is Elisa.

Vragen? Bel de Helpdesk +31 850 656 189

TinyEYE